Mobiliteit samen is in oprichting. Het oprichtingsbestuur wordt gevormd door:

  • Jeroen Pool, voorzitter
  • Norbert Buiter, secretaris
  • Tonnie Tekelenburg, penningmeester

Mobiliteit samen richt zich op:

  • beschikbaar maken van elektrische deelauto’s voor beginnende co√∂peraties en initiatieven;
  • advies over en aanreiken modellen voor laadstructuur, met een voorkeur voor ‘groen laden’ (ofwel laden op zon, dan wel wind);
  • projectondersteuning en advies van/voor lokale co√∂peraties;
  • landelijke belangenbehartiging en lobby, nu onder meer naar de klimaattafel Mobiliteit.

Bijgaand treft u een kort (link naar brochure)

Oprichtingsvergadering geweest:

op 28 juni 2019 vond de oprichtingsvergadering van Mobiliteit samen plaats. Bijgaand kunt u het verslag van deze bijeenkomst lezen. Als u interesse heeft om in het vervolg bij dergelijke bijeen=komsten aanwezig te zijn, meldt u dat dan bij (info email adres toevoegen)

De lezingen van de sprekers op deze bijeenmkomst treft u hier: